En andra chans för unga spelberoende

Förebyggande

Vårt huvudsyfte med Revansch är att arbeta förebyggande vad gäller spelmissbruk. Varje ungdom är unik och bör behandlas så. Därför är vi noga med att upprätta en individuell utvecklingsplan.

Aktivt

Genom att öva andra sätt att tänka och handla, skapas andra känslor och beteenden. Vi ger på så sätt de spelberoende en möjlighet att bryta sin sociala isolering, lära sig klara av motgånger och påfrestningar.

Ideellt

Revansch jobbar ideellt med målet att kunna hjälpa så många unga spelberoende som möjligt. Alla har rätt till en andra chans i livet enligt oss.

Det negativa mönstret

En spelberoende ägnar all sin tid och energi till att skaffa pengar till sitt spelande. Den försöker dölja detta för sin omgivning vilket resulterar i att man hamnar i härvor av lögner och skulder. Många förlorar sin familj och sitt sociala nätverk på grund av detta. När spelaren förlorat mycket pengar är det vanligt att den onda cirkeln drar igång.

Hen ser ingen annan utväg för att kunna betala igen sina skulder än genom att fortsätta spela. Då blir spelet tvångsmässigt och nöjet har i de flesta fall försvunnit helt och hållet. Svårigheterna att få tag i mer pengar leder ofta till stora skulder, och/eller att man begår kriminella handlingar för att kunna fortsätta spela.

Idag kan en behandling för spelberoende vara mycket kostsamt och många föräldrar tvingas ta lån för att betala behandlingen för sitt barn. Vi anser att behandlingen skall vara kostnadsfri, man ska inte behöva ta på sig en till skuld för att bli av med en annan. Mer skuld och ångest över pengar skall inte behöva finnas för att få en behandling.

Spelberoende har inte bara konsekvenser för den som spelar, utan drabbar även de närmaste. Konsekvenser handlar inte enbart om det materiella såsom lägenhet, jobb etc. utan ger även en tung psykisk börda, maktlöshet och otrygghet. De anhöriga har idag få ställen att vända sig till för att kunna dela sin maktlöshet med varandra. För ett bättre och mer hållbart resultat, måste hela familjen få behandling. Det finns även ett stort behov från föräldrar, att få veta hur de på bästa sätt kan stötta sitt barn i tillfrisknandet. Chatten är till för att bryta isolation och skamkänslor. Den kan vara ett första steg att träffa andra som verkligen förstår.

Låt oss hjälpa dig

Vi ger föräldrar och anhöriga till spelare råd om hur man kan bryta denna onda cirkel.

Vi förmedlar kontakter till olika behandlingsmetoder på området.

Våra anhörighetsgrupper hjälper dig att prata ut med personer i samma situation som dig.

Vi erbjuder kostnadsfria föreläsningar på skolor, företag, myndigheter samt institutioner.

Snart öppnar vi vår telefonjour.

Vår chatt gör dig enkelt för dig som behöver prata med någon. Klicka här för att chatta.

Revansch För Unga Spelberoende © 2018

Revansch är en ideell förening och är politiskt och religiöst obunden.