Vi hjälper
unga spelberoende

Förebyggande

Vårt huvudsyfte med Revansch är att arbeta förebyggande vad gäller spelmissbruk. Varje ungdom är unik och bör behandlas så. Därför är vi noga med att upprätta en individuell utvecklingsplan.

Aktivt

Genom att öva andra sätt att tänka och handla, skapas andra känslor och beteenden. Vi ger på så sätt de spelberoende en möjlighet att bryta sin sociala isolering, lära sig klara av motgånger och påfrestningar.

Ideellt

Revansch jobbar ideellt med målet att kunna hjälpa så många unga spelberoende som möjligt, inte fylla våra fickor med pengar. Alla vår tjänster är helt gratis för dig som behöver hjälp.

Vi ger föräldrar och anhöriga till spelare råd om hur man kan bryta denna onda cirkel.

Vi förmedlar kontakter till olika behandlingsmetoder på området.

Våra anhörighetsgrupper hjälper dig att prata ut med personer i samma situation som dig.

Vi erbjuder kostnadsfria föreläsningar på skolor, företag, myndigheter samt institutioner.

Snart öppnar vi vår telefonjour.

Vår chatt gör dig enkelt för dig som behöver prata med någon. Klicka här för att chatta.

Revansch För Unga Spelberoende © 2019

Revansch är en ideell förening och är politiskt och religiöst obunden.